BEAM

Gerasimos Tzamarelos

CEO of KEAK.GR


Nikolaos Gorgotsias

Greece


Anthi Merkuri

Greece


Konstantinos Giaouzos

Entrepreneur


Nektarios Roussos

Interior designer


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

RELATIONSHIP MANAGER BY NATIO...


Theodoros Kerasidis

CEO & Founder at Stevva Plus


Sevasti Gkouzou

Entrepreneur


Load More

Messages

Feed

Connect

Profile